/ Adwokat Łukasz Popławski

Adwokat Łukasz Popławski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską z dziedziny postępowania karnego obronił pod opieką prof. UMK dr hab. Arkadiusza Lacha. Następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Po zdanym egzaminie adwokackim, uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Na przestrzeni lat zdobywał wszechstronne doświadczenie, praktykując w trakcie studiów w Prokuraturze Rejonowej Toruń – Wschód w Toruniu, natomiast w czasie aplikacji poprzez pracę w Kancelarii Adwokackiej. Mecenas Łukasz Popławski specjalizuje się w prawie karnym materialnym, występując w charakterze obrońcy podejrzanych, oskarżonych, jak również pełnomocnika osób pokrzywdzonych oraz obrońcy osób skazanych. Oferuje pomoc na każdym etapie postępowania. W ramach świadczonych usług adwokat Popławski reprezentuje również Klientów przed organami Policji, Prokuratury, jak i osoby przebywające w Zakładach Karnych oraz Aresztach Śledczych. Kolejnym obszarem specjalizacji jest także prawo rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw o rozwód oraz podział majątku dorobkowego małżonków. Oferuje również pomoc w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny, śmierć osoby bliskiej oraz błąd medyczny.

Mecenas Popławski posiada również doświadczenie z zakresu prawa handlowego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółki prawa handlowego będącej wiodącym w województwie Kujawsko – Pomorskim podmiotem medycznym wykonującym działalność leczniczą.

/ CZYTAJ WIĘCEJ ...

ZAANGAŻOWANIE

Każdą sprawę traktuje indywidualnie i dużym zaangażowaniem. Staram się wybrać jak najkorzystniejsze rozwiązania. Gwarantuję rzetelne podejście do każdej sprawy.

DOŚWIADCZENIE

Podczas aplikacji i pracy zawodowej zdobyłem bardzo duże doświadczenie procesowe. Jestem spostrzegawczym i kreatywnym adwokatem, który poświęca maksimum uwagi prowadzonym sprawom.

KOMUNIKATYWNOŚĆ

Potrafię wyjaśnić wszystkie zawiłości prawa w przystępny i zrozumiały sposób. Zawsze przedstawiam wszystkie możliwości rozwiązania problemu tak, by Klient był w pełni świadom podejmowanych decyzji.

ELASTYCZNOŚĆ

Pozostaję w stałych kontakt z Klientami na każdym etapie prowadzenia sprawy. Informuję Klientów na bieżąco o jej przebiegu, postępach i podjętych decyzjach. W nagłych przypadkach można kontaktować się ze mną poza godzinami pracy mojej kancelarii.

/ Kancelaria adwokacka Inowrocław

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych, jak również podmiotów gospodarczych. Motywem przewodnim w naszym działaniu jest prowadzenie spraw z najwyższą starannością oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Każda zlecona sprawa realizowana jest z uwzględnieniem zasad profesjonalizmu, z jednoczesnym zagwarantowaniem przestrzegania tajemnicy adwokackiej.

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych, reprezentacja pokrzywdzonych w procesie karnym, udział w postępowaniu wykonawczym (warunkowe zawieszenie wykonania kar pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności, przerwa w wykonywaniu kar pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego), postępowania ekstradycyjne, sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji w procesie karnym.
Czytaj więcej

Prawo cywilne

Udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja stron postępowania przed Sądami powszechnymi w sprawach dotyczących m. in. ochrony dóbr osobistych, zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, zapłaty, odszkodowania i zadośćuczynienia; sporządzanie pism procesowych, apelacji oraz kasacji w procesie cywilnym.
Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Reprezentacja w sprawach rozwodowych, separacji, podziału majątku dorobkowego małżonków, ustalenie rozdzielności majątkowej, alimentacyjnych, w zakresie kontaktów z dzieckiem i władzy rodzicielskiej, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa.
Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, wydziedziczenie, podział spadku.
Czytaj więcej

Prawo administracyjne

Reprezentacja w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz sądy administracyjne, sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnych.
Czytaj więcej

Prawo gospodarcze

Reprezentacja w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały organów spółek, sporządzanie wniosków o upadłość, obsługa podmiotów gospodarczych, sporządzanie i opiniowanie umów.
Czytaj więcej

Prawo pracy

Reprezentacja w sprawach dotyczących stosunku pracy, wypadków przy pracy.
Czytaj więcej

/ Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adw. Łukasz Popławski

ul. Królowej Jadwigi 40 (naprzeciwko PKO)
I piętro
88-100 Inowrocław

tel. 888 288 177
e-mail: sekretariat@adwokatpoplawski.pl

NIP 8911590542, REGON 368365015, Numer rachunku bankowego 31187010452078102188270001

Łukasz Popławski - Adwokat