/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

Adwokat Łukasz Popławski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską z dziedziny postępowania karnego obronił pod opieką prof. UMK dr hab. Arkadiusza Lacha. Następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Po zdanym egzaminie adwokackim, uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Na przestrzeni lat zdobywał wszechstronne doświadczenie, praktykując w trakcie studiów w Prokuraturze Rejonowej Toruń – Wschód w Toruniu, natomiast w czasie aplikacji poprzez pracę w Kancelarii Adwokackiej. Mecenas Łukasz Popławski specjalizuje się w prawie karnym materialnym, występując w charakterze obrońcy podejrzanych, oskarżonych, jak również pełnomocnika osób pokrzywdzonych oraz obrońcy osób skazanych. Oferuje pomoc na każdym etapie postępowania. W ramach świadczonych usług adwokat Popławski  reprezentuje również Klientów przed organami Policji, Prokuratury, jak i osoby przebywające w Zakładach Karnych oraz Aresztach Śledczych. Kolejnym obszarem specjalizacji jest także prawo rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw o rozwód oraz podział majątku dorobkowego małżonków. Oferuje również pomoc w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny, śmierć osoby bliskiej oraz błąd medyczny.

Mecenas Popławski posiada również doświadczenie z zakresu prawa handlowego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółki prawa handlowego będącej wiodącym w województwie Kujawsko – Pomorskim  podmiotem medycznym wykonującym działalność leczniczą. Jest również osobą dostarczającą artykuły o tematyce prawniczej dla serwisu informacyjnego miasta Inowrocławia oraz członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Inowrocławiu.

Pełny zakres działalności Naszej Kancelarii, znajdą Państwo w zakładce: „zakres usług”.

Adwokat Łukasz Popławski świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem miast: Inowrocław, Kruszwica, Janikowo, Żnin, Mogilno, Strzelno, Pakość, Radziejów, Aleksandrów Kujawski.

Mecenas Łukasz Popławski oferuje Państwu zarówno bieżące doradztwo prawne w postaci udzielania porad i konsultacji, udziału w negocjacjach, jak również sporządzanie projektów pism procesowych, pozwów, apelacji, kasacji, wniosków, umów handlowych, opinii prawnych, odwołań od decyzji, skarg oraz kompleksową reprezentację w przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami ścigania. Obszarem działania jest również obsługa prawna przedsiębiorstw.

Świadczona przez adwokata Popławskiego pomoc, ma na celu rozwiązanie problemów prawnych Naszych Klientów, poprzez wyszukiwanie najodpowiedniejszych rozwiązań. Adwokat kładzie nacisk na stały kontakt z Klientami, który umożliwia bieżące informowanie o stanie sprawy. Rzeczą kluczową jest pełne zaangażowanie w powierzone problemy, profesjonalizm, dyskrecja, świadczenie pomocy prawnej w oparciu o najwyższe standardy i zasady etyki zawodowej. Skuteczność pracy Kancelarii oraz wynikająca stąd satysfakcja Klientów stanowi najwyższy priorytet. Kancelaria adwokacka jest otwarta dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, poszukujących pomocy prawnika zarówno w sprawach incydentalnych, jak i poprzez pomoc w formie stałej obsługi prawnej. Dzięki wiedzy, doświadczeniu, udziałach w szkoleniach, jak również pasji do zawodu usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Na pierwszy plan wysuwamy wszechstronne podejście do każdej powierzonej sprawy, - co skutkuje pozyskiwaniem nowych zleceń z udzielonych przez Klientów poleceń.

Łukasz Popławski - Adwokat