Print
Category: Uncategorised
Hits: 7763

PRAWO GOSPODARCZE

Już na wstępie należy zaznaczyć, że prawo gospodarcze ma charakter doktrynalny, a terminem prawo gospodarcze nie określamy żadnej dziedziny prawodawstwa.

Prawo gospodarcze najczęściej definiowane jest jako zespół norm i przepisów prawnych dotyczących statusu prawnego przedsiębiorców, funkcjonowania gospodarki oraz stosunków gospodarczych związanych z daną działalnością. Za podmiot prawa gospodarczego uznaje się zarówno przedsiębiorcę, jak również kontrahentów ‒ w zależności od konkretnego przypadku mogą to być osoby prawne bądź osoby fizyczne.
Wyróżniamy prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.


Prawo gospodarcze publiczne i prywatne

Jak już wspomnieliśmy powyżej, w przypadku prawa gospodarczego mówimy o prawie publicznym i prywatnym.

Prawo gospodarcze publiczne ‒ mówiąc w dużym skrócie, prawo gospodarcze publiczne reguluje rolę państwa w gospodarce, sposoby ustalania przez państwo praw i obowiązków przedsiębiorców, określa też wolność prowadzenia działalności i kształtuje kwestie dotyczące konkurencji.
Prawo gospodarcze prywatne ‒ prawo gospodarcze prywatne reguluje zasady dotyczące stosunków między konsumentami a przedsiębiorcami, kwestie dotyczące rodzajów spółek oraz upadłości konsumenckiej.

Wsparcie kancelarii prawnej

Prawo gospodarcze obejmuje wiele aktów normatywnych, ustawy, Kodeks spółek handlowych, liczne rozporządzenia. Dla osoby bez specjalistycznej wiedzy prawa i normy dotyczące prowadzenia działalności mogą okazać się niezrozumiałe, a drobny błąd bądź przeoczenie mogą mieć przykre konsekwencje. Warto więc skorzystać ze wsparcia specjalistów.

Moja kancelaria prawna zapewnia pomoc z zakresu taki kwestii, jak:


W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, udzielimy szczegółowych informacji.

Przykłady prowadzonych spraw: