Print
Category: Uncategorised
Hits: 1488

PRAWO PRACY

Kodeks prawa pracy określa najważniejsze zasady powiązane z pojęciem zatrudnienia. Przyznaje m.in. prawo do pracy dla każdego obywatela, zakaz dyskryminacji, równość każdego pracownika i konieczność poszanowania ich godności. Opisuje ponadto obowiązki obu stron zatrudnienia. To właśnie w tym Kodeksie znajdziesz najważniejsze zasady prawne, które pomogą Ci rozwiać wątpliwości związane z problemami w miejscu pracy.

Co do zasady, pracownikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, możliwe jest jednak także zatrudnienie osoby, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, na określonych w kodeksie pracy i wydanych na jego podstawie aktach wykonawczych.

Podstawowe zasady prawa pracy: