Print
Category: Uncategorised
Hits: 1504

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, którego głównym założeniem jest regulowanie stosunków zarówno między bliskimi członkami rodziny, jak i z osobami z zewnątrz. Jedną z kolejnych specjalności kancelarii jest również wspomniana wyżej gałąź prawa. Od wielu lat zajmuję się kompleksowym doradztwem i reprezentowaniem interesów klientów w postępowaniach sądowych o charakterze rodzinnym. Prowadzę sprawy regulujące stosunki między małżonkami lub członkami rodziny. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są bardzo często skomplikowane, dlatego ostatecznym, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie postępowania sądowego. Przed rozpoczęciem przygotowania odpowiedniego wniosku należy dokładnie przeanalizować całą sytuację i prawdopodobne szanse na wygraną. Bardzo często są to sprawy bardzo delikatne, dlatego zawsze podchodzę do danego problemu bardzo indywidualnie. Poza reprezentowaniem klienta w trakcie postępowania sądowego, zadaniem adwokata jest przygotowanie pism procesowych. Jaki jest zakres prowadzonych spraw z tej gałęzi prawa? 

 

Przykłady prowadzonych spraw: