Print
Category: Uncategorised
Hits: 1635

 PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE TO DZIAŁ PRAWA CYWILNEGO, KTÓRY REGULUJE KWESTIE  PRZEJŚCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PO ŚMIERCI OSOBY BĘDĄCEJ ICH PODMIOTEM. WYMIENIONA DZIEDZINA OKREŚLA ZASADY DZIEDZICZENIA, SPOSOBY PRZYJĘCIA BĄDŹ ODRZUCENIA SPADKU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO DZIEDZICZENIA. 

Należy tutaj podkreślić, że w przypadku śmierci danej osoby obowiązki i prawa najczęściej nie wygasają lecz przechodzą na inny podmiot.

Dziedziczenie ustawowe, testamentowe, zachowek

Dziedziczenie ustawowe to dziedziczenie na mocy przepisów prawa spadkowego. O dziedziczeniu ustawowym mówimy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub, gdy testament jest nieważny. Innym sposobem dojścia do spadku jest dziedziczenie testamentowe, czyli dziedziczenie na podstawie pozostawionego przez zmarłą osobę testamentu.

Warto tutaj wspomnieć także o zachowku. Zachowek to sposób ochrony uprawnionych do dziedziczenia spadku spadkobierców, którzy zostali pominięci w testamencie przez spadkodawcę.

Prawo spadkowe ‒ specjalistyczna pomoc
Sprawy dotyczące spadku, w szczególności wtedy, gdy rodzina zmarłego nie jest zgodna co do podziału majątku, wymagają specjalistycznego wsparcia i załatwienia wielu formalności. Moja kancelaria zapewnia pomoc z zakresu prawa spadkowego. Wyjaśniamy wszelkie niezrozumiałe sprawy, udzielamy porad prawnych, zajmujemy się takimi kwestiami, jak:

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Przykłady prowadzonych spraw: