/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Z prawem administracyjnym do czynienia mają zarówno gminy, urzędy czy starostwa, jak również osoby prywatne. Czym jest wspomniana dziedzina?

Prawo administracyjne to bardzo szeroka dziedzina prawodawstwa, zespół norm regulujących prawa, obowiązki, organizację administracji publicznej oraz prawa i obowiązki obywateli względem władz państwowych.
Normy prawa administracyjnego

Prawo administracyjne zaliczane jest do do prawa publicznego i stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Omawiana dziedzina obejmuje wiele istotnych kwestii, między innymi podatki, inwestycje budowlane, oświatę, służbę zdrowia, służby państwowe, między innymi straż, policję i inne obszary.


W przypadku prawa administracyjnego wyróżniamy szereg norm, są to: normy ustrojowe, normy materialno-prawne, normy procesowe, normy zadaniowe oraz normy kompetencyjne.
Prawo administracyjne ‒specjalistyczna pomoc

Moja kancelaria prawna zapewnia wsparcie osobom zmagającym się z problemami o podłożu prawnym, w tym także dotyczących prawa administracyjnego. Zakres naszych usług obejmuje takie kwestie, jak:

 • reprezentacja interesów klienta w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz przez sądy administracyjne
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • konsultacje prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • bieżące doradztwo w kwestiach administracyjno prawnych
 • i inne


W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, udzielimy szczegółowych podpowiedzi.

Przykłady prowadzonych spraw:

 • odwołanie od decyzji administracyjnych,
 • skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • rozgraniczenie,
 • cofnięcie pozwolenia na broń,
 • pozwolenie na budowę,
 • wykup lokali mieszkalnych,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • gospodarkę nieruchomościami,
 • uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • ustalenie wysokości opłat adiacenckich,
 • ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste,
 • pozwolenie na rozbiórkę,
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu,
 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wpis do rejestru zabytków,
 • inwestycje drogowe,
 • inwestycje deweloperskie,
 • scalanie gruntów,
 • legalizacje samowoli budowlanej,
 • uwarunkowania środowiskowe na realizację przedsięwzięcia,
 • realizacje prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Łukasz Popławski - Adwokat