/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

PRAWO GOSPODARCZE

Już na wstępie należy zaznaczyć, że prawo gospodarcze ma charakter doktrynalny, a terminem prawo gospodarcze nie określamy żadnej dziedziny prawodawstwa.

Prawo gospodarcze najczęściej definiowane jest jako zespół norm i przepisów prawnych dotyczących statusu prawnego przedsiębiorców, funkcjonowania gospodarki oraz stosunków gospodarczych związanych z daną działalnością. Za podmiot prawa gospodarczego uznaje się zarówno przedsiębiorcę, jak również kontrahentów ‒ w zależności od konkretnego przypadku mogą to być osoby prawne bądź osoby fizyczne.
Wyróżniamy prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne.


Prawo gospodarcze publiczne i prywatne

Jak już wspomnieliśmy powyżej, w przypadku prawa gospodarczego mówimy o prawie publicznym i prywatnym.

Prawo gospodarcze publiczne ‒ mówiąc w dużym skrócie, prawo gospodarcze publiczne reguluje rolę państwa w gospodarce, sposoby ustalania przez państwo praw i obowiązków przedsiębiorców, określa też wolność prowadzenia działalności i kształtuje kwestie dotyczące konkurencji.
Prawo gospodarcze prywatne ‒ prawo gospodarcze prywatne reguluje zasady dotyczące stosunków między konsumentami a przedsiębiorcami, kwestie dotyczące rodzajów spółek oraz upadłości konsumenckiej.

Wsparcie kancelarii prawnej

Prawo gospodarcze obejmuje wiele aktów normatywnych, ustawy, Kodeks spółek handlowych, liczne rozporządzenia. Dla osoby bez specjalistycznej wiedzy prawa i normy dotyczące prowadzenia działalności mogą okazać się niezrozumiałe, a drobny błąd bądź przeoczenie mogą mieć przykre konsekwencje. Warto więc skorzystać ze wsparcia specjalistów.

Moja kancelaria prawna zapewnia pomoc z zakresu taki kwestii, jak:

 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały organów spółek
 • sporządzanie wniosków o upadłość
 • konsultacje prawne
 • i inne


W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, udzielimy szczegółowych informacji.

Przykłady prowadzonych spraw:

 • uchylenie uchwał organów spółek,
 • stwierdzenie nieważności organów spółek,
 • upadłość konsumencką,
 • upadłość podmiotów gospodarczych,
 • zakładanie i rejestrowanie spółek,
 • wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługę prawną przedsiębiorców,
 • sporządzanie kontraktów handlowych,
 • roszczenia z umów handlowych,
 • negocjacje,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • sporządzanie projektów aktów stanowiących spółek,
 • przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • postępowania upadłościowe i naprawcze,
 • prowadzenie Zgromadzeń Wspólników,
 • zabezpieczenie wykonania umów,
 • przygotowywania analiz prawnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • przestępstwa gospodarcze: działanie na szkodę spółki, łapownictwo managerskie, oszustwo finansowe, niezgłoszenie upadłości, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, wyłudzanie VAT, przestępstwa akcyzowe,
 • dochodzenie roszczeń.

Łukasz Popławski - Adwokat