/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

PRAWO KARNE

Kolejną czołową specjalnością naszej kancelarii adwokackiej są sprawy, które dotyczą postępowań o charakterze karnym. Zakres usług adwokata profesjonalnie zajmującego się sprawami karnymi jest bardzo szeroki. Do nich można zaliczyć między innymi:

Przestępstwa takie jak: pobicie, groźby, stalking, kradzież, składanie fałszywych zeznań, jazda pod wpływem alkoholu, naruszenie nietykalności cielesnej, zniesławienie; znęcanie się, uchylanie od alimentów, znieważenie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie mienia, wyłudzenie odszkodowania;

 • reprezentowanie i obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonego w trakcie postępowań sądowych;
 • wnoszenie wniosków o odroczenie, przerwę lub przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary pozbawienia wolności;
 • wniesienie wniosku o zgodę na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenie postępowania przygotowawczego,
 • zażalenie na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
 • otrzymanie odszkodowania w związku z niesłusznym odbywaniem kary pozbawienia wolności;
 • kompleksowe udzielanie pomocy osobom, które poniosły szkodę w wyniku dokonanego czynu;
 • rozkładanie grzywny na raty.
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, posiłkowych,

Pomoc prawo karne - Inowrocław

Wyżej wymienione przykłady to niewielka część obszarów, którymi zajmuje się obrońca praw i obowiązków zarówno oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. W naszej kancelarii podchodzimy do każdej sprawy z ogromnym zaangażowaniem, zachowując wszelkie standardy charakterystyczne dla zawodu jakim jest adwokat. Zapraszam serdecznie do kontaktu zarówno telefonicznego, jak i mailowego – ustalimy termin konsultacji, w których przeanalizujemy problem i znajdziemy odpowiedni sposób na udowodnienie swojej niewinności w trakcie postępowań. Zapraszamy, porozmawiajmy i znajdźmy najskuteczniejszy i najszybszy sposób na rozstrzygnięcie sprawy.

Przykłady prowadzonych spraw:

 • przestępstwa: bójka, pobicie, zabójstwo, groźbę karalną, stalking, znęcanie się, uchylanie od alimentów, zniesławienie, znieważenie, jazda pod wpływem alkoholu, naruszenie nietykalności cielesnej, płatna protekcja, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, fałszywe zeznania, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie mienia, wyłudzenie odszkodowania,
 • wykroczenia,
 • warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • zarządzenie wykonania kary,
 • system dozoru elektronicznego,
 • ekstradycja,
 • ENA – Europejski Nakaz Aresztowania,
 • zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
 • rozłożenie grzywny na raty,
 • wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
 • odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności (skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie),
 • postępowanie w sprawach nieletnich,
 • reprezentacje pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, posiłkowych,
 • zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenie postępowania przygotowawczego,

Łukasz Popławski - Adwokat