/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

 PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE TO DZIAŁ PRAWA CYWILNEGO, KTÓRY REGULUJE KWESTIE  PRZEJŚCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PO ŚMIERCI OSOBY BĘDĄCEJ ICH PODMIOTEM. WYMIENIONA DZIEDZINA OKREŚLA ZASADY DZIEDZICZENIA, SPOSOBY PRZYJĘCIA BĄDŹ ODRZUCENIA SPADKU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO DZIEDZICZENIA. 

Należy tutaj podkreślić, że w przypadku śmierci danej osoby obowiązki i prawa najczęściej nie wygasają lecz przechodzą na inny podmiot.

Dziedziczenie ustawowe, testamentowe, zachowek

Dziedziczenie ustawowe to dziedziczenie na mocy przepisów prawa spadkowego. O dziedziczeniu ustawowym mówimy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub, gdy testament jest nieważny. Innym sposobem dojścia do spadku jest dziedziczenie testamentowe, czyli dziedziczenie na podstawie pozostawionego przez zmarłą osobę testamentu.

Warto tutaj wspomnieć także o zachowku. Zachowek to sposób ochrony uprawnionych do dziedziczenia spadku spadkobierców, którzy zostali pominięci w testamencie przez spadkodawcę.

Prawo spadkowe ‒ specjalistyczna pomoc
Sprawy dotyczące spadku, w szczególności wtedy, gdy rodzina zmarłego nie jest zgodna co do podziału majątku, wymagają specjalistycznego wsparcia i załatwienia wielu formalności. Moja kancelaria zapewnia pomoc z zakresu prawa spadkowego. Wyjaśniamy wszelkie niezrozumiałe sprawy, udzielamy porad prawnych, zajmujemy się takimi kwestiami, jak:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • wydziedziczenie
 • podział spadku

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Przykłady prowadzonych spraw:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • wspólność majątku spadkowego,
 • umowny działa spadku,
 • sądowy dział spadku,
 • sądowy dział spadku na zgodny wniosek,
 • dział spadku połączony z zniesieniem współwłasności,
 • dział spadku połączony z ustaleniem nierównych udziałów w majątku spadkowym,
 • wydziedziczenie,
 • odebranie oświadczenia o przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
 • odebranie oświadczenia o odrzucenie spadku,
 • uznanie niegodności dziedziczenia,
 • dziedziczenie ustawowe,
 • dziedziczenie testamentowe,
 • nieważność testamentu,
 • zapisy zwykłe i windykacyjne,
 • polecenia,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • spis inwentarza,
 • zrzeczenie się dziedziczenia,
 • zbycie spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych,
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku,
 • zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • doradztwo w sprawach spadkowych przed i po śmierci spadkodawcy.

Łukasz Popławski - Adwokat