/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

 PRAWO CYWILNE

Zastanawiając się nad zakresem pojęciowym prawa cywilnego przychodzi nam wiele myśli do głowy. Oczywiście, jest to słuszna uwaga, ponieważ jego zakres jest bardzo szeroki i trudno zmieścić w szczelne ramy. Kluczowym założeniem prawa cywilnego jest uregulowanie kwestii pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, np. prowadzącymi działalność gospodarczą – są to aspekty takie jak: najem okazjonalny, ochrona dóbr osobistych, zmiana dłużnika bądź wierzyciela, sprawy o zapłatę. Zadaniami prawnika specjalizującego się w zakresie prawa cywilnego są kompleksowe doradztwo i pomoc prawna w sprawach z powództwa cywilnego. Jakie to mogą być sprawy? Jaki jest zakres kompetencji prawnika?

Pomoc w zakresie prawa cywilnego

 • Udzielenie kompleksowej pomocy w zrozumieniu i sporządzaniu umów między stronami;
 • Kluczowe jest rozstrzyganie sporów obejmujących prawdopodobieństwo przeprowadzenia nieuczciwej transakcji handlowej;
 • Adwokat sporządza i redaguje niezbędne pisma do rozstrzyganej sprawy;
 • Prawo cywilne również obejmuje sprawy dotyczące uczciwego obrotu nieruchomościami;
 • Prawo cywilne obejmuje sprawy dotyczące celowego wyrządzenia krzywdy (np. pobicie, zniszczenie mienia) oraz wystąpienie w imieniu klienta o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;
 • Kolejną możliwością wystąpienia na drogę sądową są sprawy dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • Pomaganie klientom w postępowaniach o charakterze reklamacyjnym.

Przypadków dotyczących wystąpienia na drogę sądową z powództwa cywilnego można jeszcze wymieniać. Niemniej jednak należy pamiętać, że należy zgłosić się do odpowiedniego prawnika, który pomógłby w rozwiązaniu problemu z dziedziny prawa cywilnego. Serdecznie zapraszam na konsultacje drogą mailową i telefoniczną, profesjonalnie pomogę rozwiązać zaistniały problem.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o:

 • zniesienie współwłasności,
 • wydanie nieruchomości,
 • eksmisję,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • naruszenie posiadania,
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość,
 • wpis w księdze wieczystej,
 • ustanawianie służebności przesyłu, drogi koniecznej, dożywocia, mieszkania, przejazdu,
 • zapłatę,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • uznawanie wyroków sądów zagranicznych,
 • uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli,
 • odwołanie darowizny,
 • skarga pauliańska,
 • najem okazjonalny,
 • użytkowanie wieczyste,
 • roszczenia z umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, o dzieło, roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, pożyczki, zlecenia, darowizny,
 • odpowiedzialność za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,
 • zmianę dłużnika lub wierzyciela,
 • dochodzenie wierzytelności,
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
 • postępowanie egzekucyjne (reprezentacja dłużnika i wierzyciela, skarga na czynności komornika, powództwo przeciwegzekucyjne),

Łukasz Popławski - Adwokat