/ Kancelaria Adwokacka Inowrocław

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, którego głównym założeniem jest regulowanie stosunków zarówno między bliskimi członkami rodziny, jak i z osobami z zewnątrz. Jedną z kolejnych specjalności kancelarii jest również wspomniana wyżej gałąź prawa. Od wielu lat zajmuję się kompleksowym doradztwem i reprezentowaniem interesów klientów w postępowaniach sądowych o charakterze rodzinnym. Prowadzę sprawy regulujące stosunki między małżonkami lub członkami rodziny. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są bardzo często skomplikowane, dlatego ostatecznym, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie postępowania sądowego. Przed rozpoczęciem przygotowania odpowiedniego wniosku należy dokładnie przeanalizować całą sytuację i prawdopodobne szanse na wygraną. Bardzo często są to sprawy bardzo delikatne, dlatego zawsze podchodzę do danego problemu bardzo indywidualnie. Poza reprezentowaniem klienta w trakcie postępowania sądowego, zadaniem adwokata jest przygotowanie pism procesowych. Jaki jest zakres prowadzonych spraw z tej gałęzi prawa? 

 • rozwód z orzekaniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • separacja,
 • ustalenie rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa bądź ojcostwa,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • adoptowanie dziecka,
 • ustalenie porozumienia w przypadku sporu między małżonkami, dotyczącego np. sposobu leczenia dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • postępowanie alimentacyjne,
 • ustalenie możliwości kontaktu z dzieckiem.

 

Przykłady prowadzonych spraw:

 • rozwód: z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
 • rozwód z obcokrajowcem,
 • separację,
 • alimenty: ustalenie, uchylenie, wygaśnięcie, zmiana,
 • egzekucja alimentów,
 • podział majątku,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny bądź osobisty,
 • pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym,
 • roszczenia z tytułu zaspokajania potrzeb rodziny,
 • rozdzielność majątkowa,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • kontakty z dzieckiem,
 • porozumienie wychowawcze,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
 • egzekucję kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie ojcostwa,
 • roszczenia związane z ustaleniem ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie macierzyństwa,
 • uznanie dziecka,
 • ustalenie bezskuteczności uznania dziecka,
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie opieki.

Łukasz Popławski - Adwokat